U smislu članka 4, stavak 11 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) dajem dobrovoljnu, posebnu, informiranu i nedvosmislenu privolu:

Voditelju obrade:                 

Ivalan Terme d.o.o.
Omladinska 23 a        
10310 Ivanić-Grad
Republika Hrvatska
Tel.: 01/2834 561
E. zastitaosobnihpodataka@naftalankozmetika.eu

da obrađuju moje osobne podatke, konkretno: ime i prezime, adresa i poštanski broj, OIB, broj telefona, adresa elektronske pošte koje im stavljam na raspolaganje, isključivo u svrhu:

  • Učlanjenja u klub vjernosti
  • Izdavanja računa za izvršenu narudžbu
  • Dostavu naručene robe putem ugovorne kurirske službe
  • Slanje informacija o naftalanu i Naftalan proizvodima na zahtjev stranke

Razumijem da u svakom trenutku svoju privolu mogu povući u cijelosti ili djelomično.

Razumijem da u svakom trenutku imam pravo tražiti korekciju danih podataka, te da imam pravo za zaborav, odnosno brisanje podataka iz svih evidencija Ivalan Terme d.o.o. ukoliko se to ne kosi s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Razumijem da u slučaju uskrate/povlačenja privole, Ivalan Terme d.o.o. više neće, zbog svojih zakonskih obveza, biti u mogućnosti prihvaćati, obrađivati i slati mi moje narudžbe.

Za više informacija, pročitajte našu Politiku zaštite osobnih podataka.